ספרי פולחן

ספרי פולחן הם בדרך כלל ספרים שבאמת משנים, ספרים שאי אפשר לחיות בלעדיהם, שגורמים לנו לפעול, לעשות דברים.