תקנון

0. בכל מקום בתקנון זה שבו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לשני המינים.

1. אתר האינטרנט של הוצאת בבל (להלן: "האתר") הינו אתר מכירות שבאמצעותו יכולים גולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם לרכוש כותרים מקטלוג הוצאת בבל. בנוסף, מציג האתר תכנים, ידיעות, כתבות וביקורות הקשורים בספרים שרואים אור בהוצאה ובסופרים הקשורים אליה. האתר הינו בבעלות חברת בבל הוצאה לאור בע"מ.

2.  כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעהכל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר. הוצאת בבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי ההשתתפות מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

3. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

4. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את פרטיו האישיים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר. הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולא יועברו לשום גורם אחר.

5. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו .

6. החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי, ובהתאם לאספקת המוצר ללקוח.

7. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מעמ (אלא אם צויין אחרת במפורש) ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הספרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח על פי המחירים המעודכנים. הוצאת בבל רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות.  כמו כן, רשאית הוצאת בבל בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. רישומי המחשב של הוצאת בבל בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות הספרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. הוצאת אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הספרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

9. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 18 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת בעלי האתר.

10. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).

11. הוצאת בבל לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

12. הוצאת בבל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

13.. הוצאת בבל שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירההכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. ההוצאה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.

14. מבלי לגרוע מהאמור לעילאם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הוצאת בבל ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית הוצאת בבל להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

15. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית הוצאת בבל, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

משלוחים

- משלוחים לישראל

המשלוחים בישראל ובשטחים הנתונים בשליטתה מתבצעים באמצעות חברת צ׳יטה. לבחירתכם שתי אפשרויות משלוח:  

- משלוח עד הבית בעלות 28 ש״ח

- משלוח לנקודת איסוף הקרובה לביתכם בעלות 18 ש״ח

רכישה בסכום העולה על 150 ש״ח תזכה אתכם במשלוח חינם עד הבית.

 

- משלוחים לחו״ל

תעריפי המשלוחים לחו״ל מחושבים על פי המשקל בהתאם לשרותי הדואר ecopost (למשלוחים במשקל עד 2 ק״ג) ו-EMS (למשלוחים במשקל מעל 2 ק״ג).

תעריפי משלוחים לחו״ל:

משלוח דואר ecopost בינלאומי עד 0.5 ק״ג: 50.00 ש״ח
משלוח דואר ecopost בינלאומי 0.5 ק״ג עד 1 ק״ג: 75.00 ש״ח
משלוח דואר ecopost בינלאומי 1ק״ג עד 2 ק״ג: 85.00 ש״ח
משלוח דואר EMS בינלאומי 2 ק״ג עד 3 ק״ג: 200.00 ש״ח
משלוח דואר EMS בינלאומי 3 ק״ג עד 4 ק״ג: 250.00 ש״ח
משלוח דואר EMS בינלאומי 4 ק״ג עד 5 ק״ג: 280.00 ש״ח

ביטול עסקת רכישה שנערכה באמצעות החנות המקוונת
ביטול עסקה דרך החנות המקוונת של הוצאת בבל ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם, באמצעות הודעה על ביטול עסקה שתועבר להוצאת בבל בדואר אלקטרוני לכתובת editorial@babel.co.il.
בעת ביטול העסקה יש לציין את סיבת הביטול עקב:
1. פגם בספר
2. אי התאמה בין הספר שסופק לבין הספר שהוזמן
3. אי אספקת הספר במועד שנקבע
כספו של הלקוח יושב בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספר יוחזר להוצאת בבל על חשבונה.

במקרה של ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף לעיל, הספר יוחזר להוצאת בבל על חשבון הלקוח. הלקוח יזוכה על העסקה בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מערך הקנייה או 100 ש"ח (לפי הנמוך מביניהם),  בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר/ים  בהוצאה.

בכל רכישה מעל 150 ש״ח המשלוח, עד הבית, חינם.