הגשת כתבי יד להוצאת בבל

כתבי יד להוצאת בבל יש לשלוח אך ורק בפורמט pdf לכתובת האימייל manuscripts@babel.co.il

אין אנו גובים תשלום על קריאת כתבי יד אך לצערנו, בשל הכמות הרבה של כתבי יד שמגיעים למערכת, איננו שולחים מכתבי סירוב. תשובות יישלחו אך ורק במידה שכתב היד עורר עניין במערכת. תהליך המיון והקריאה עשוי להימשך עד שישה חודשים. 

אם ברצונכם להציע רעיון או פרויקט לספר, ניתן לשלוח מכתב המתאר אותו בצירוף דוגמאות. אם הפרויקט יימצא מעניין – נפנה אליכם בבקשה לעיין בחומר נוסף. 

הוצאת בבל אינה מפרסמת ספרי ילדים וספרי שירה. אם ברצונכם להוציא לאור ספר מסוג זה, אנו מציעים לשקול פנייה להוצאה המתמחה בכך. 

אנא בדקו שרשמתם על גבי כתב היד, בעמוד השער, את שמכם וכתובתכם. נא לציין פרטי התקשרות - מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.