• לוגו הוצאת הספרים בבל. כיתוב: בבל. ספרים שמשנים.