עטורי הפרסים

נובל, בוקר, גונקור, ספיר והאחרים. הנה הספרים עטורי הפרסים הספרותיים שיצאו בהוצאת בבל.