ספרים לא-נאמנים

בימים אלה שוקדת ממשלת ישראל על העברת ואישור הצעת החוק ״נאמנות בתרבות״ שיזמה שרת התרבות מירי רגב, שיאפשר מעתה למשרד התרבות לפקח על גופי תרבות ולהטיל עליהם סנקציות במידה שיציגו יצירות שאינן תואמות את הקו הרשמי. מכאן ועד איסורן של היצירות עצמן הדרך קצרה, שכן החוק נותן בידי שרת התרבות הנוכחית, דוברת וצנזורית במקצועה, את הסמכות לקבוע מי נאמן ובעיקר מי לא-נאמן - או במילים אחרות, שרת התרבות היא זו שתקבע מי בוגד. 
הנה כמה ספרים (90,  ליתר דיוק) שמסיבות שונות עשויים להיות שלא לטעמה. אם זה היה תלוי בה, הם מעולם לא היו רואים אור.