ברברה ארנרייך וארלי ראסל הוכשילד (עורכות)

 ברברה ארנרייך היא אקטיביסטית, עיתונאית ומבקרת חברה. ספרה "כלכלה בגרוש" רואה אור בסדרת בבל (חברה). פרופ' ארלי ראסל הוכשילד, מחברת הספרים Time Bind ו-The Second Shift, מלמדת סוציולוגיה בברקלי.