קלונימוס ונעמי

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

אהבה שנידחית בעבור שיקולים כלכליים ומוסכמות חברתיות


 

ספרים נוספים