מצע אשה מצע טוב

יורם טהרלב

סיפורן של כמה מהנשים הנועזות בתנך - רחב הזונה, בנותיו של לוט, יעל שרה והגר, ושתי בת שבע ועוד.

אוספים: יורם טהרלב