ספר א׳

אריאל לוי

לא לחשוב, לכתוב! לא חשוב על מה, פשוט לכתוב, לכתוב פשוט, אחר כך נראה. לכתוב שירדתי עכשיו לקנות מחברת, עיפרון ומחדד, כדי שיהיה לי במה לכתוב. לכתוב שהמחברת עלתה 14.90, לכתוב שהעיפרון עלה 4.90, לכתוב שהמחדד עלה 5.90 , לכתוב שסה”כ שילמתי 25.70 , לכתוב ששילמתי בשטר של 50 וקיבלתי עודף של 24.30, לכתוב שזוהי מחברת campus original paper ware 3 subjects 120 sheets college ruled, לכתוב שזהו עיפרון hb2 מעץ איכותי לחידוד חלק עם מחק בקצה, לכתוב שזהו מחדד staedtler קטן ממתכת. לא לחשוב, לכתוב! לא חשוב על מה, פשוט לכתוב, לכתוב פשוט, אחר כך נראה. לכתוב שחידדתי עכשיו את העיפרון, בפעם הראשונה. לכתוב שבשימוש נכון בו אפשר לכתוב איתו כ— 40,000 מילים לפני שהוא נגמר, ספר שלם בעיפרון אחד. לכתוב שאין צליל נעים ממגע העופרת בנייר.

  

ספרים נוספים