הכובש והכלב

יקי מנשנפרוינד

רומאנסה פסוודו-היסטורית על אלכסנדר הגדול ודיוגנס הקיניקן. ספרו השני של יקי מנשנפרוינדהבא

 

ספרים נוספים