יחי האחד ועוד אחד במאי!

01.05.2019

יחי האחד ועוד אחד במאי!

מבצע בזק לרגל האחד במאי:

בחרו שני ספרים מתוך רשימת הספרים על עולם העבודה שיצאו בבבל, את הזול מביניהם תקבלו במתנה!

כל שיש לעשות הוא להקליד את מילת הקוד אחדועודאחדבמאי בחלונית המיועדת לכך.

המבצע יסתיים היום בחצות.

לרשימת הספרים