עטורי הפרסים

נובל, בוקר, גונקור, ספיר והאחרים. הנה הספרים עטורי הפרסים הספרותיים שיצאו בהוצאת בבל.

שימו לב! מגיע לכם ספר שני במתנה!

מבצע 1+1 בחנות בבל יימשך עד סופו הסופי של הסגר.